Nils Lindström

Ledare av klan Tremere

Description:

En konservativ och gärna introvert figur, som gärna håller sig till sina studier framför att socialisera med andra.

Bio:

Nils Lindström

Nattkyla Kultisten