Jean-Baptiste de Fronsac

Fursten

Description:

Tidigare vid Hennes Majestäts hov i Växjö, men nu furste i Kalmar domän sedan denna bildades för tretton år sedan.
En fransk aristokrat med synnerligen bestämda åsikter och högt ställda ideal. Kaoset som den nyfödda domänen upplevde skingrades snabbt under hans styre.

Står fortfarande på god fot med Hennes Majestät och har visat sig styra med järnhand.

Bio:

Jean-Baptiste de Fronsac

Nattkyla Kultisten